Piercing

Piercing je propíchnutí vybrané části lidského těla a následné aplikování zvoleného šperku.
Jehly a veškerý materiál jsou jednorázové a nástroje i náušnice jsou sterilizovány.


Aplikace piercingu

Požadované místo se po desinfekci a přesném označení stiskne do kleští a propíchne pomocí jehly (kanyly), poté se nasadí náušnice. Celý zákrok trvá jen pár vteřin.


Jak probíhá hojení

Doba hojení je různá, záleží na umístění piercingu, může to být od jednoho měsíce do jednoho roku. Piercing je nutné desinfikovat každý den min. 3krát, max. 5krát po dobu jednoho měsíce, někdy i déle. Při hojení může být místo vpichu lehce červené, citlivé na dotek, náchylné k různým infekcím, někdy může dojít k otoku.
Po dobu hojení z místa vpichu vytéká slabě nažloutlá tekutina – LYMFA, která se na šperku usazuje a zasychá. Je nutné ji pravidelně odstraňovat pomocí teplé vody.
Po dobu jednoho měsíce je důležité vyvarovat se koupání v bazénu, zbytečně se šperkem nemanipulovat, nevytahovat nezahojený piercing.

Do věku 18 let je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce!

Další položky menu